formy opieki nad maloletnim

Serwis wyszukanych haseł

WIERSZE O MIŁOŚCI...

Temat: Dowód osbisty
... ulicy lub numeru domu, 3) które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych, 4) przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, 5) małoletnich przebywających...
Źródło: topranking.pl/1854/dowod,osbisty.phpTemat: Czy picie jest karalne przed 18 Zaciekawiony
oczywiscie nie. Nie wolno sprzedawac, nie wolno podawac w restauracjach, to tez jest jakas forma sprzedazy. Poza tym maloletni podlegaja tym samym przepisom co dorosli. A wiec karalne jest spozywanie alkoholu w miejscach publicznych, na lawkach w parkach , na ulicy. Nie wiem jaki miales problem. Jesli malolaty spozywaja alkohol w domu obecnosci doroslych, mozna ukarac doroslych,rowniez rodzicow za brak opieki...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,50,25302588,25302588,Czy_picie_jest_karalne_przed_18_Zaciekawiony.html


Temat: Nowelizacja ustawy o kulturze fizycznej
Nowelizacja ustawy o kulturze fizycznej Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. znowelizowano ustawę o kulturze fizycznej: „Art. 53d. 1. Uprawianie rekreacji zimowej w formie narciarstwa lub snowboardu odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 2. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.”; „1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny albo karze nagany.”, Prezydent podpisał w dniu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,380,104919040,104919040,Nowelizacja_ustawy_o_kulturze_fizycznej.html


Temat: Zaczynamy proces - 4 lata czekania :(
każdej porze każde dziecko do 10 roku życia. Rodzina zastępcza - prawna forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono władzę rodzicielską. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują częściowy zwrot poniesionych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,581,89244181,89244181,Zaczynamy_proces_4_lata_czekania_.html


Temat: Nieletni narciarze z obowiązkowym kaskiem na gł...
... w brzmieniu: „1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,104750166,104750166,Nieletni_narciarze_z_obowiazkowym_kaskiem_na_gl_.html


Temat: Jak napisać pozew?
Alka - trzeba napisać Pozew o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu z zachowaniem formy jak np. w pozwie o rozwód, mniej wiecej cos takiego: miejscowość, data Do Sądu Rodzinnego (dane sądu) Powód: imie i nazwisko ojca, adres Pozwana: imię i nazwisko matki, adres Pozew o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu Wnoszę o: 1. Powierzenie powodowi wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (imię i nazwisko) urodzoną ..... w .... 2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego dziecka alimentów w wysokości ....zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawiciela ustawowego, powoda do dnia .... każdego ... akt) dnia tego i tego. Wyrokiem sądu opiekę nad małoletnim dzieckiem powierzono pozwanej. Dowód: odpis wyroku rozwodowego Dalej trzeba napisać dlaczego powód chce przejąć opiekę, trzeba to uzasadnić, podać powody, dla których przejęcie opieki przez ojca będzie korzystne dla dziecka. Warto napisać, jeśli już teraz ojciec w większym niż matka stopniu zajmuje się dzieckiem i dba o jego rozwój. Może jakaś opinia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,14479,66793728,66793728,Jak_napisac_pozew_.html


Temat: Dawcy narządów na motorach
(3). 3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić również ta osoba (4). 4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art.3. Art. 5. 1. Sprzeciw może być wyrażony w formie: 1) wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów, 2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny ... która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może być wyrażony także w formie oświadczenia pisemnego złożonego w chwili przyjęcia tych osób do szpitala lub w czasie ich pobytu w szpitalu. 3. Sprzeciw jednego przedstawiciela ustawowego lub osoby, o której mowa w art.4 ust. 3, jest skuteczny w stosunku do pozostałych (5). 4. Sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie w formie pisemnego lub ustnego oświadczenia złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków. 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, określili, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,11207,22163891,22163891,Dawcy_narzadow_na_motorach.html


Temat: kto ma racje?-prosze was o ocene.
Zatrzymanie nie wchodzi w gre. Czytaj ponizej: Przestępstwo to ma dwie formy – uprowadzenie lub zatrzymanie. Uprowadzenie będzie miało miejsce wtedy, gdy sprawca przerywa opiekę lub nadzór nad małoletnim osobie do ... zakończeniu turnusu nie odsyła wychowanka z jakiegoś powodu do domu). Przy określeniu czy popełniono przestępstwo nie interesuje nas w ogóle wola małoletniego czy też osoby nieporadnej. Popełnia przestępstwo nawet ten który zabiera dziecko za jego zgodą lecz wbrew woli prawnego opiekuna ( np. dziadkowie zabierają dziecko wbrew woli rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską). Niektórzy teoretycy prawa uważają, że taka wola małoletniego jest istotna z punktu widzenia kwalifikacji kumulatywnej czynu zabronionego (np. jeżeli małoletni zostanie zatrzymany wbrew jego woli wyraźnie artykułowanej – w takim przypadku skłaniają się ku kumulatywnej kwalifikacji art. 211 k.k....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,91968530,91968530,kto_ma_racje_prosze_was_o_ocene_.html


Temat: 5 dni po porodzie?
Zgoda osób wymienionych w artykule poprzedzającym powinna być wyrażona w formie przewidzianej dla uznania dziecka albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. § 2. Zgoda może być wyrażona bądź przed uznaniem,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,83403126,83403126,5_dni_po_porodzie_.html


Temat: Cool Quicken WillMaker
dorosłych. Nazwa depozytariusze własności lewej do dzieci. Zmienić lub cofnąć swoje zaufanie w dowolnym momencie. Twoja opieka zdrowotna Dyrektywa pozwala opieki dla ludzi, którzy ci się ważne decyzje o swoim życiu ... Dokumenty Przez kilkanaście form, które pozwalają obsługiwać sytuacji finansowej może być twarzą w dowolnym dniu, takich jak pożyczki lub kredytu pieniądze do przyjaciół lub rodziny, tworzenie kwity, kończenie rachunku karty kredytowej ... opieki nad swoim starszym rodzicem, Quicken WillMaker Plus może obsłużyć wszystkich tych sytuacjach rodzinnych - i wiele więcej! Nie mój up //poprawki TK
Źródło: darkwarez.pl/forum/viewtopic.php?t=1035163


Temat: ------ opeika nad starsza osoba, zameldowanie
z osobami bliskimi traktuje sie osoby wykonujace opieke nad najemca na podstawie umowy o jej sprawowanie, okreslajacej wzajemne prawa i obowiazki stron i zawartej za zgoda terenowego organu administracji panstwowej. Zgoda lub odmowa wyrazenia zgody nastepuje w formie decyzji administracyjnej po zasiegnieciu opinii zespolu opieki zdrowotnej wlasciwego dla miejsca zamieszkania najemcy oraz opinii wynajmujacego. Odmowa wyrazenia zgody moze nastapic w szczególnosci w razie ustalenia, ze nie zachodzi potrzeba zapewnienia najemcy opieki ze strony osoby nie nalezacej do kregu osób bliskich lub ze kandydat na opiekuna nie daje rekojmi nalezytego sprawowania opieki albo gdy ... dotyczy umów juz zawartych, a zatem o ile umowe o opieke zawarto przed 12.11.1994 roku, to zgodnie z powolanym wyzej przepisem osoba opiekujaca moglaby posiadac uprawnienia analogiczne, jak osoba najblizsza, a w konsekwencji móc zamieszkiwac w lokalu 3 miesiace po smierci wlasciciela oraz miec roszczenie do spóldzielni o ustanowienie spóldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. jesli umowe o opieke zawarto pózniej, to moim...
Źródło: topranking.pl/1856/opeika,nad,starsza,osoba,zameldowanie.php


Temat: p.Bebiak jaki spadek?
(forma aktu notarialnego). Być może o niej wspominała ta pani wtrącając ten spadek (który nie ma tu nic do rzeczy), ale koncepcja umowy o dożywocie wydaje mi sie najlepsza. Kosztuje w ... zabezpieczenie bo z mocy tej umowy ma prawo domagać się od Ciebie opieki; - prawa babci będą wpisane do księgi wieczystej (Dział III) więc nawet gdybyś lokal sprzedała (a możesz jako...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,11328437,11328437,p_Bebiak_jaki_spadek_.html


Temat: PROSZĘ O POMOC!!!
... lub nawet więcej jeśli te dzieci są małoletnie na przykład). I przy wartości 40.000,-zł taka 1/6 = 6.666,-zł, a zachowek (skoro połowa) = 3.333,-zł. Oczywiście po tyle dla każdego z rodzeństwa....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,20663549,20663549,PROSZE_O_POMOC_.html


Temat: Fizyczne i psychiczne znęcanie się (KK)
Fizyczne i psychiczne znęcanie się (KK) Fizyczne i psychiczne znęcanie się Jest jedną z form przestępczości przeciwko rodzinie i opiece. Jego istota polega na zadawaniu osobie pokrzywdzonej cierpień o charakterze cielesnym, ... się fizycznego i psychicznego" w rozumieniu kodeksu karnego nie może być ktokolwiek. Ustawa przewiduje odpowiedzialność w tej formie za znęcanie się nad osobą najbliższą [np. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, brat, siostra, osoba przysposobiona oraz pozostająca we wspólnym pożyciu], nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,40671,44581264,44581264,Fizyczne_i_psychiczne_znecanie_sie_KK_.html


Temat: choroby ciała i choroby duszy
medycznych i badan i zabiegow, ktorym maja byc poddani. Dorosli chronieni ( uposledzeni umyslowo, chorzy psychicznie) Do nich odnosi sie sytuacja opisana w punkcie o maloletnich. Czlonkowie rodziny powinni miec mozliwosc ... do wolnego wyrazania swoich obserwacji i opinii na temat warunkow hospitalizacji i jakosci opieki. Ma rowniez mozliwosc domagania sie reparacji ewentualnie poniesionych szkod zwiazanych z niewlasciwym wobec niego postepowaniem w czasie hospitalizacji. Jest to z koniecznosci forma skrocona (nie mam zamiaru "pastwic sie" nad Wami. Na kazde zadanie pacjent moze uzyskac pelna wersje "Karty". A teraz porownajcie to z wyzej cytowanymi opisami...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12248,21609436,21609436,choroby_ciala_i_choroby_duszy.html


Temat: Jakie sa skutki rozwodu z mojej winy?
ze jestes osoba nieodpowiedzialna nie potrafiaca zapewnic dziecku podstawowych warunkow do zycia ( mieszkanie ,wyzywienie , opieka i wychowanie , potrzeby bezpieczenstwa ) . Wina moze byc orzeczona np. z powodu zdrady ale to nie wplywa na fakt powierzenia opieki rodzicielskiej tylko i wylacznie osobie pokrzywdzonej .
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24087,59424784,59424784,Jakie_sa_skutki_rozwodu_z_mojej_winy_.html


Temat: znak ryby na samochodzie
pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić, za jej życia, przedstawiciel ustawowy tej osoby. 3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do ... czasie sekcji zwłok postępowania leczniczego. Art. 5. 1. Sprzeciw może być wyrażony w formie: 1) wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów, 2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis, 3) oświadczenia ustnego ... zdolności do czynności prawnych, może być wyrażony także w formie oświadczenia pisemnego złożonego w chwili przyjęcia tych osób do szpitala lub w czasie ich pobytu w szpitalu. 3. Sprzeciw jednego przedstawiciela ustawowego lub osoby, o której mowa w art. 4 ust. 3, jest skuteczny w stosunku do pozostałych. 4. Sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie w formie pisemnego lub ustnego oświadczenia złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków. 5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną prowadzącą centralny rejestr zgłoszonych sprzeciwów oraz sposób rejestracji sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, a także sposób ustalenia istnienia pisemnego i ustnego oświadczenia. A tu o sprzeciwach: Dz.U.96.124.588 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń. (Dz. U....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,51,1629062,1629062,znak_ryby_na_samochodzie.html


Temat: Dość zasiłkowiczów, przesłanie do polskiej emigrac
zmianę dzienną, drugie na zmianę nocną; podyktowane to było koniecznośćią opieki nad dziećmi) Z chwilą wstąpienia mojego ojczystego kraju Polski do zjednoczonej Europy, układu polityczno-ekonomicznego zwanego również Unią Europejską, nawet przez ... zamiaru wyciągać dłoni (czyt. żebrać) do systemu opieki socjalnej Wielkiej Brytanii o pomoc. Nie pobierałam także przez te wszystkie lata zasiłku zwanego Child Benefit, który bezspornie mi się należał z uwagi ... poniżej, ale będzie to cytat. Jednocześnie żywię nadzieję, iż forma jakiej użyję nie będzie powodem do usunięcia tegoż posta) pani 1: co to k... ma być??!! dostaje marne 17 funtow na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,720,47969101,47969101,Dosc_zasilkowiczow_przeslanie_do_polskiej_emigrac.html


Temat: najem z umowa... - zrodlo hoga.pl
... o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec : - kobiety w ciąży, - małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, - obłożnie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,8145947,8145947,najem_z_umowa_zrodlo_hoga_pl.html


Temat: jak mam uzasadnic zmiane nazwiska?pomozcie
się wnioskodawca, imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które zmiana ma się rozciągać, ważne względy uzasadniające wnioskowaną zmianę. 2) Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia jego małoletnich ... w innym USC). 4) Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli: zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka, zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica. 5) Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli: ... imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć: orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka. Forma załatwienia Decyzja o zmianie imion i nazwisk. Decyzja o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska. W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, ... imienia lub nazwiska ustala kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego. Oznacza to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12264,55236419,55236419,jak_mam_uzasadnic_zmiane_nazwiska_pomozcie.html


Temat: Pracują przez długie godziny, często odizolowane o
... w Kamerunie oraz 36 dziewcząt w Szkole Życia. W tej formie pomocy uczestniczy około 120 osób. W 2000 roku 3181 osób wpłaciło jednorazowo lub wielokrotnie ofiary na konto Adopcji Serca. Pracują...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,76027571,76027571,Pracuja_przez_dlugie_godziny_czesto_odizolowane_o.html


Temat: Sanatorium Gornik Szczawnica skarga do NFZ!!!!
ośrodku „Górnik” wnoszą otwarty protest dotyczący warunków w jakich są zmuszeni przebywać małoletni kuracjusze oraz ich opiekunowie w/w ośrodku sanatoryjnym. Miejsce ma za zadanie zadbać o szczególne warunki dla dzieci których pobyt z podstawowego wskazania dotyczy chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, alergii, astmy oskrzelowej itp. Tymczasem kwoty ok. 2 tysięcy złotych świadczenia z NFZ na każdego małoletniego skierowanego na leczenie oraz ... dla małoletnich to kwota zbyt wygórowana. Dowodem jest poniższa lista poważnych spostrzeżeń rodziców warunkujących minimum komfortu pobytu w miejscu przyjaznym kuracjuszowi; 1. standard pokoi dla dzieci z alergiami: pleśń, grzyb, poduszki ... FORMIE DRABINKI NA KTÓRE WSPINAJĄ SIĘ DZIECI (BUDYNEK 6 - KONDYGNACYJNY) 5. brak zabezpieczeń kontaktów w pokojach oraz salce zabaw. Wiele kontaktów w pomieszczeniach spalonych i uszkodzonych- bez zabezpieczeń m.inn w ... do szpitala w innym mieście- Nowy Targ. Nie zapewniono opieki oraz transportu!!! 10. Dziecku podczas napadu duszności (alergia) pielęgniarka nie była w stanie pomóc podając właściwego leku- ponieważ nie ma wyposażonej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,588,97752576,97752576,Sanatorium_Gornik_Szczawnica_skarga_do_NFZ_.html